شماره‌های پیشین نشریه

 

عنوان خلاصه استاندارد: .J Res Plant Second Metab

ترتیب انتشار : فصلنامه علمی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 2 هفته

نوع داوری: دو سو کور

 وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

هزینه: بر اساس مصوبه هیاًت تحریریه نشریه، چاپ مقالات در سال 1400 رایگان می­ باشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند.

 

برای دانلود فرم تعهدنامه اصالت اینجا کلیک کنید.