راهنمای نویسندگان

 

 

مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی پذیرای مقالاتی در ارتباط با متابولیت‌های ثانویه گیاهی است. لازم به ذکر است این مقالات نباید به طور هم‌زمان برای مجلات دیگر ارسال گردیده باشند.

مقالاتی که قبلا در همایش‌ها و کنفرانس‌ها ارائه گردیده‌اند را می‌توان برای مجله ارسال نمود.

 

      نرم افزار مورد استفاده برای نگارش و ارسال مقاله

 

نگارش مقاله و جداول با نرم‌افزار واژه‌پرداز Microsoft Office Word  نسخه 2013 و یا نسخه‌های پایین‌تر تهیه و ارسال گردد

 

مقاله در برگ با اندازه A4 و با 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر چهار طرف و حداکثر در 15 صفحه تنظیم گردد.

 

کل مطالب فارسی با قلم  B Nazanin

 

کل مطالب انگلیسی با قلمTimes New Roman

 

 

 

جدول 1- اندازه و نوع قلم­ های مورد استفاده در مقاله

موقعیت استفاده

Font

Size

مرتب‌سازی متن

عنوان مقاله (Title)

B Nazanin Bold

14

 

Center

کلمات انگلیسی در میان عنوان مقاله فارسی

Times New Roman Bold

12

 

Center

نام نویسندگان

B Nazanin Bold

12

 

Center

آدرس نویسندگان

B Nazanin

11

 

Center

عنوان "نویسنده مسئول"

B Nazanin

11

 

Center

ایمیل نویسنده مسئول

Times New Roman

10

 

Center

عناوین بخش‌های مقاله

B Nazanin Bold

12

 

Right

متن چکیده فارسی

B Nazanin

12

 

Justify

عنوان "واژه‌های کلیدی" فارسی

B Nazanin Bold

12

 

Right

واژه‌های کلیدی

B Nazanin

12

 

Right

متن مقاله

B Nazanin

12

 

Justify

کلمات انگلیسی در متن فارسی از چکیده تا سپاسگزاری

Times New Roman

10

 

 

عناوین شکل‌ها و جداول­

B Nazanin

11

 

Center

منابع فارسی

B Nazanin

12

 

Justify

منابع لاتین

Times New Roman

10

 

Justify

عنوان مقاله در چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

14

 

Center

نام نویسندگان چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

 

Center

آدرس نویسندگان چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

 

Center

ایمیل نویسنده مسئول در چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

 

Center

عنوان "Abstract" چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

12

 

Left

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

 

Justify

عنوان "keywords" چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

12

 

Center

واژه‌های کلیدی انگلیسی

Times New Roman

12

 

Center

نام‌های علمی

Times New Roman Italic

 

 

 

 

 

 


فاصله میان خطوط یک در نظر گرفته شود

 -     در کل متن مقاله از درج و گذاشتن زیر نویس پرهیز و خودداری نموده و توضیحات لازم در متن مقاله ارائه گردد.

 

-     در متن مقاله نیازی به تورفتگی ابتدای هر پاراگراف نیست.

 

-      عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها آورده شود. شکل‌ها و جدول‌ها بدون کادر باشند و از به‌کار بردن خطوط عمودی در جدول‌ها خودداری گردد. ساختار جدول‌ها به‌صورت راست‌چـین تنظـیم شود.

 

-     اعداد داخل جدول‌ها و شکل‌ها و از جمله محورهای X، Yو Z  در نمودارها و منحنی‌ها به صورت انگلیسی باشد ( به غیر از عناوین شکل‌ها، جدول‌ها و نیز سطوح کمی تیمارها).

 

-    کادر اطراف شکل‌ها حذف شود. در داخل شکل‌ها، خطوطی که به صورت افقی نمایش داده می شود، نامرئی باشند.

 

-     در نگارش رعایت نیم فاصله (فاصله مجازی) در کلمات گردد برای مثال: "می شود" به صورت "می‌شود" یا "واژه ها" به شکل " واژه‌ها " نوشته گردد.

 

-      در مقاله اعداد یک رقمی بصورت حروف نوشته شوند برای مثال به جای "8"  از "هشت" استفاده گردد (بجز در شکل‌ها، جدول‌ها و شماره­ گذاری فرمول­ ها).

 

-      نمودارهای رسم شده در نرم­ افزارهایی از قبیل اکسل (Excel) به صورت عکس نباشند.

 

-      میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله (Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه گذاری (Punctuation) و صفحه آرایی رعایت شود.

 

-      نام­های علمی (جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی­ کننده گونه به صورت غیرایتالیک و حرف اول آن با حروف بزرگ باشد. برای نمونه  .Medicago sativa L.

 

-     فرمول‌ها شماره‌گذاری شوند.

 

-      از گذاشتن نقطه در انتهای جملاتی که فاقد فعل هستند خودداری شود.

 

-      به جای به کار بردن عنوان­ هایی مانند نمودار، تصویر، عکس ، نقشه و...  از واژه "شکل" استفاده ­شود. در شکل­ ها نام متغیرها و مقیاس آن‌ها در هر دو محور افقی و عمودی قید گردیده و واحد اعداد در سیستم متریک ارایه و به زبان انگلیسی تایپ ­شوند.

 

-      علائم اختصاری که در نوشتن مقاله به کار می‌روند، بایستی به صورت زیر استفاده شوند: 

 

 اندازه‌گیری‌ها

 

 از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود .

 

طول: متر (m)، میلی‌متر (mm)، میکرومتر (µm)، نانومتر (nm)

 

 سطح: هکتار ( ha )، مترمربع (m2)

 

حجم: مترمکعب (m3 )، لیتر (L)

 

جرم: کیلوگرم (kg)، گرم(g)، میلی‌گرم (mg)، میکروگرم (µg)، نانوگرم(ng)

 

عملکرد: کیلوگرم در هکتار (kg.ha-1)، لیتر در هکتار (L.ha-1)

 

انرژی: ژول (J)، ژول در مترمربع (J.m-2)، وات در مترمربع (W.m-2)

 

فشار: مگاپاسکال (MPa)

 

دما: درجه سلسیوس °C

 

تعرق: میلی‌مول (آب) در مترمربع در ثانیه (mmol.m-2.s-1)

 

فتوسنتز: میکرومول(CO2) در مترمربع در ثانیه (µmol.m-2.s-1)

 

غلظت: گرم در لیتر (g.L-1 )، مول در لیتر (mol.L-1 )، میلی‌مول در لیتر (mmol.L-1)، میکرومول در لیتر (µmol.L-1)، نانومول در لیتر(nmol.L-1)

 

 

 

Abbreviations of selected units and words

واحد

اختصار

 

واحد

اختصار

 

واحد

اختصار

Centimeter(s)

cm

Kilogram

kg

Nanometer

nm

Centimeter per gram per second

cm.g-1.s-1

Kilogram per hectare

kg.ha-1

Normality

N

Cubic centimeter(s)

cm3

Least  significant difference

LSD

Organic matter

OM

Cubic millimeter(s)

mm3

Liter

l

Parts per million

ppm (mg.kg-1)

Cubic meter(s)

m3

Lumen

lm

Percent

%

Cultivar

cv.

Lux

lx

Relative humidity

RH

Day(s)

d

Meter

m

Second (s)

s

Degrees centigrade (Celsius)

°C

Meter per second

m.s-1

Square centimeter

cm2

Degrees of freedom

df

Milligram

mg

Square kilometer

km2

Electrical conductivity

EC (dS.m-1)

Milligram per liter

mg.1-1

Square meter

m2

Figure(s)

Fig.

Milliliter

ml

Temperature

temp.

Gram

g

Millimeter

mm

Variety

var.

Gram per cubic meter

g.m-3

Minimum

min

Versus

vs.

Hectare

ha

Minute (s)

min

Week (s)

wk

Height

ht

Mole

mol

Weight (s)

wt

Hour

hr

Month

mo

Year (s)

yr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فایل مقاله می‌بایست به سه شکل ارسال گردد:

 

الف- صفحه مشخصات نویسندگان

 

این صفحه به صورت جداگانه از مقاله اصلی تهیه گردیده و در فایل جداگانه از طریق سامانه سایت مجله ارسال گردد. این صفحه شامل بخش‌های عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، مشخصات نویسندگان (به ترتیب درجه علمی (مانند استادیار، انشیار، استاد، دانشجو و دانش‌آموخته ارشد و دکتری و غیره)، وابستگی سازمانی نویسنده (مانند دانشگاه، مراکز پژوهشی و غیره)، شهر، کشور و ایمیل نویسنده مسئول به دو زبان فارسی و انگلیسی است. میان هر کدام از این بخش‌ها یک خط فاصله در نظر گرفته شود. نویسنده مسئول با گذاشتن علامت ستاره (بصورت توان) بر روی نام نویسنده مسئول مشخص گردد. نوع قلم، اندازه قلم و نوع مرتب‌سازی متن در جدول یک درج شده است. برای مثال به نمونه زیر ارجاع داده می‌شود.

 

 

مقایسه چهار روش اندازه‌گیری برای تعیین مقدار آلکالوئید آتروپین در هشت توده‌ی ایرانی و خارجی گیاه دارویی داتوره (Datura stramonium L.)

 

 

آرش ایران دوست1، فرناز خدایی2*، مصطفی رضایی3، ساحره جاویدان4

 

1- دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 2*- استاد، دانشگاه کشاورزی سلطنتی، لندن، انگلستان

3- استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4- دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 

*نویسنده مسئول:    [email protected]

 

 

 

(.Comparison of four measurement methods to determine the amount of atropine alkaloid in eight Iranian and foreign populations of Jimson weed (Datura stramonium L

 

 

Arash Irandust1, Farnaz Khodaie2*, Mostafa Rezaie3 and Sahereh Javidan4

 

1- Associate professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

2*- Professor, Royal Agricultural University, London, UK

3- Assistant professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran

4- Ph.D. student of agronomy, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

 

Corresponding author E-mail: [email protected]m

 

 

ب فایل اصلی مقاله دارای مشخصات نویسندگان

 

فایل اصلی مقاله نباید دارای مشخصات نویسندگان باشد. بخش‌های مختلف فایل اصلی مقاله به شرح زیر است.

 

1- عنوان: عنوان مقاله بایستی کوتاه، بصورت روشن و نشان دهنده محتویات مقاله باشد.

 

2- چکیده: چکیده بایستی واضح و گویا بوده و درعین حال از 350 کلمه بیشتر نباشد. در متن چکیده نبایستی از رفرنس، نمودار، شکل، کلمات اختصاری و عبارات نامفهوم استفاده شود. کل چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شود.

 

3- کلمات کلیدی: شامل تعدادی (حداکثر 5 کلمه)  از کلمات و عبارات که موضوع اصلی تحقیق در مورد آن‌ها بوده و در عنوان مقاله به آن‌ها اشاره نشده باشد. ترتیب کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی بر اساس حروف الفبا باشد.

 

4- مقدمه: مقدمه می‌بایست علاوه بر تعریف موضوع مقاله و بیان کلیات پژوهش حاوی اطلاعات مربوط به اهمیت موضوع، پیشینه تحقیق، فرضیه‌ها و هدف از اجرای تحقیق باشد.

 

5- مواد و روش ها: بایستی به مشخصات منطقه آزمایش و کلیه مواد، روش‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در آزمایش بطور روشن اشاره شود. در رابطه با روش ها و تکنیک های رایج که قبلاً نیز مورد استفاده قرار گرفته اند از ذکر جزئیات بیش از حد خوداری شود و در صورتی که یک روش از منبعی گرفته شده باشد، فقط به ذکر منبع اکتفا شود.

 

6- نتایج و بحث: نتایج آزمایش می تواند بصورت جدول، نمودار، شکل، عکس و ... نشان داده شود، در هر حال بایستی از ارائه نتایج بصورت تکراری در دو شکل مجزا (برای مثال هم بصورت نمودار و هم جدول) خودداری گردد. در این قسمت از شرح جزئیات جداول و شکل ها خودداری شده و فقط به ذکر نکات مهم اکتفا گردد. بحث بایستی شامل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده، توجیه و تحلیل نتایح، کاربردهای نظری و عملی احتمالی و سازگاری و عدم سازگاری با سایر نتایج بدست آمده در دیگر پژوهش ها باشد. در بررسی منابع و بحث لازم است تا حد امکان از مقالات جدید (حداکثر منابع 7 سال قبل) استفاده شود.

 

7- سپاسگزاری: در این بخش از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام تحقیق سپاسگزاری می‌شود.

 

8- منابع مورد استفاده: شامل فهرست منابع فارسی و انگلیسی مورد استفاده در مقاله بصورت ترتیب الفبایی و بدون شماره گذاری است که ابتدا باید منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی فهرست شوند. تا آنجا که امکان دارد از پایان‌نامه‌ها و مقالات همایشی و به ویژه سایت‌های اینترنتی به عنوان مرجع و رفرنس (منابع) خودداری گردد.  از جزوه درسی نمی‌توان به عنوان منبع استفاده کرد . فهرست منابع تنها باید شامل منابعی باشد که در متن به آن ها ارجاع داده شده باشد. در منابع  نام مجله بصورت کامل نوشته شود.

 

ارجاع دادن به یک منبع در انتهای جمله و پاراگراف بسته به اینکه فارسی یا انگلیسی باشد، شامل نام خانوادگی نگارنده و تاریخ انتشار آن به زبان فارسی یا انگلیسی و سال شمسی یا میلادی خواهد بود. مثال: (یاوری، 1396) (Smith, 2012). برای منابعی که دو نگارنده دارند، ابتدا نام خانوادگی نگارنده اول سپس کلمه"و" یا " and " سپس نام خانوادگی نگارنده دوم و بعد سال انتشار ذکر می‌شود. مثال: (عباسی و امیری، 1395) (Johnson and Anderson, 2016). در مورد منابعی که بیش از دو نگارنده دارند، فقط نام نگارنده اول و سپس کلمه "همکاران" یا et al., با حروف ایتالیک و سال انتشار آورده شود. مثال: (احمدی و همکاران، 1393) (Smith et al., 2015). در صورتی که برای یک موضوع لازم باشد چند منبع ذکر شود، منابع به ترتیب سال انتشار مرتب شوند.

 

در صورتی که به یک منبع در ابتدای جمله پاراگراف ارجاع داده شود به ترتیب زیر عمل گردد:

 

-      اگر نویسنده یک نفر باشد: حسنی (1393) گزارش نمود. (Azimei (2016 گزارش نمود.

 

-      اگر نویسندگان دو نفر باشند: عباسی و امیری (1395) گزارش نمودند. Hassani و Rahimi  (  )گزارش نمودند.

 

-       اگر نویسندگان بیش از دو نفر باشند: حسنی و همکاران (1389) گزارش نمودند. Rahimi و همکاران (2007) گزارش نمودند.

 

-     در صورتی که از یک یا چند نویسنده، چندین منبع مربوط به ایشان مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص آن منبع از حروف انگلیسی بعد از ذکر سال استفاده شود (برای مثال: جعفری و همکاران (a1984) و در فهرست منابع نیز به همین شکل بعد از ذکر سال حروف آورده شوند.

 

-      در ارایه رفرنس‏ ها، از منابع معتبر و به‏روز استفاده شود. و تا آنجا که امکان دارد منابع 10 سال اخیر مورد ارجاع قرار گیرد. البته در مورد پروتکل‏ ها یا دستورالعمل‏ های آزمایشگاهی، محدویت در سال ارایه وجود ندارد.

 

-      از صحت منبع مورد استفاده اطمینان حاصل کنید. برای این کار کافی است تا رفرنس مورد نظر را در گوگل جستجو کنید و صحت آن را مورد بررسی قرار دهید.

 

-      حتما از رفرنس‌هایی که به شخصه مورد مطالعه قرار داده‌اید، در مقاله استفاده کنید و نه رفرنس ‏های موجود در داخل مقاله‌ای که مطالعه کردید.

 

-     تمامی رفرنس‌های مورد استفاده در متن، در انتهای مقاله موجود باشد. همچنین رفرنس‏ هایی که در انتهای مقاله است، حتما، شامل رفرنس‏ هایی باشد که در متن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. صحت رفرنس ‏های شما به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

-      وجود رفرنس‌های تقلبی و بدون ارتباط با بحث موجود در مقاله موجب کاهش ارزش مقاله گردیده و از امکان پذیرش مقاله می‌کاهد.

 

-     مرجع‌دهی در بخش منابع

 

-     منابع بر اساس حروف الفبا مرتب و ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شود.

 

-     نام مجله به صورت کامل آورده شود و از مخفف نوشتن خودداری شود.

 

-    مرجع‌دهی به مقالات

 

به ترتیب شامل نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان، (سال)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات

 

مقاله با یک نویسنده

 

نمونه فارسی:

 

ولی‌پور، ع. (1376). بررسی پراکنش گیاهان مقاوم به شوری در ایران. مجله زیست‌شناسی، 3: 93-75

 

نمونه انگلیسی:

 

Katz, A. D. (1985). Determination of intracellular osmotic volume and sodium concentration in Dunaliella. Plant Physiology, 78: 817-820.

 

مقاله با دو نگارنده:

 

نمونه فارسی:

 

ولی‌پور ،,. و حسینی، ا. (1376). بررسی پراکنش گیاهان مقاوم به شوری در ایران. مجله‌ی زیست‌شناسی، 3: 94-75.

 

نمونه انگلیسی:

 

Katz, A. D. and Brown, M. (1985). Determination of intracellular osmotic volume and sodium concentration in Dunaliella. Plant Physiology, 78:817-820.

 

مقاله با سه نویسنده و بیشتر:

 

ولی‌پور ،,. و حسینی، ا. و امینی، ا. ر. (1376). بررسی پراکنش گیاهان مقاوم به شوری در ایران. مجله‌ی زیست‌شناسی، 3: 94-75.

 

Cowan, A. K., Rose, P. D. and Horne, L. G. (1992). A model system for studying the response of plant cells to stress. Journal of Experimental Botany, 43: 1535-1547.

 

مرجع‌دهی به کتاب:

 

به ترتیب شامل نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان، (سال)، عنوان کتاب، شماره Edition در صورت وجود، نام مؤسسه انتشاراتی، نام شهری که  انتشار در ان انجام گرفته است.

 

نمونه فارسی:

 

کردوانی، س. ح. (1373). اکوسیستم‌های طبیعی. جلد 6، مرکز فرهنگی و انتشارات پائیز، تهران.

 

نمونه انگلیسی:

 

Rizvi, S. J. H. and Rizvi, V. (1992). Allelopathy in Plants: Basic and Applied Aspects. Chapman and Hall, London.

 

Rice, E. L. (1984). An Introduction to Microbiology. 2nd Ed. Academic Press, New York.

 

مرجع‌دهی به ترجمه‌ی فارسی کتاب:

 

نوگل، جی. ر. و فریتز، ت. (1380). مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی. ترجمه لاهوتی، م. و رحیم‌زاده، ر.، انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد.

 

مرجع‌دهی به بخشی از کتاب (Chapter in Book) که هر بخش دارای نویسنده جداگانه است:

 

نمونه انگلیسی:

 

Chou, C. H. (1990). The role of allelopathy in agro ecosystems. In: Researching the Ecology Basis for Sustainable Agriculture (ed. Gliessman, S. R.) Pp. 105-121. Springer Verlag, Berlin.

 


Blum, U. (1995). The value of model plant–microbe–soil system for understanding processes associated with allelopathic interaction. In:Organisms, Processes and Applications (eds. Jnderjit, K. M., Dakshini, M. and Einhelling, F. A.) Pp.127-131. American Chemical Society, Washington D. C.

 

مرجع‌دهی به پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد:

 

به ترتیب شامل نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان، (سال)، عنوان پایان‌نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور

 

نمونه فارسی:

 

پشت‌دار، ع. (1395). واکنش فیتوشیمیایی، فیزیولوژیک و زراعی نعناع فلفلی به الیسیتورهای شیمیایی و قارچی در سطوح نیتروژن و آبیاری. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.

 

نمونه انگلیسی:

 

Lawlor, H. J. (1989). Tissue culture of Australian brown seaweeds and an assessment of their tocopherol content. PhD Thesis, Murdock University, Perth, Australia.

 

مرجع‌دهی به پتنت (Patent):

 

Suzuki, T., Ohishi, N. and Yagi, K. (2000). Methods of obtaining a composition 9-cis β-Carotene in high purity. US Patent 6057484.

 

مرجعدهی به همایش‌ها (سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنگره‌ها، میتینگ‌ها و غیره):

 

به ترتیب شامل نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان، (سال)، عنوان مقاله، دوره و نام همایش، محل برگزاری، شهر، کشور.

 

نمونه فارسی:

 

محمدی، ا.، حسامی، س.، دهکردی، غ. ر. (1381). مطالعه جنس Horedum در کویر ایران. اولین همایش ملی زیست‌شناسی گیاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

 

نمونه انگلیسی:

 

Mason-Gamer, R. J. and Helfgott, D. M. (2002). Molecular phylogenetic investigation of allopolyploid Elymus in North America. 4th International Triticale Symposium, Prague, Czech Republic.

 

مرجع‌دهی به مقاله‌های کامل همایش‌ها (سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنگره‌ها، میتینگ‌ها و غیره):

 

تهرانی، ع. و جعفری، د. (1386). تأثیر الیسیتور بر رشد رویشی و زایشی گیاه سیب‌زمینی. دومین همایش ملی زیست‌شناسی سلولی و ملکولی، کرمان، ایران.

 

نمونه انگلیسی:

 

Mohsenzadeh, S. (1996). Study of nitrogen fertilizer time and amount on seed production and other characterizations of Sorghum. In: Proceeding of the 4th Iranian Congress of Agriculture and Plant Breeding, Isfahan, Iran.

 

مرجع‌دهی به سایت‌های اینترنتی:

 

در  شرایطی که نویسنده ناچار به استفاده از سایت‌های اینترنتی باشد می‌بایست به ترتیب نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان،زمانچاپ و در پایان زمان استخراج از اینترنت را درج کند. برای نمونه:

 

FAO. 2008. FAO Land and plant nutrition management service. Available online at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/. Accessed 25 April 2008.

 

9- چکیده انگلیسی:

 

چکیده انگلیسی دارای بخش‌های عنوان مقاله، نام نویسندگان، مشخصات نویسندگان، ایمیل نویسنده مسئول، عنوان "Abstract"، متن چکیده، عنوان "keywords" و کلمات کلیدی است.  چکیده انگلیسی می‌بایست مطابق چکیده فارسی باشد. در چکیده انگلیسی تاریخ‌ها به میلادی درج گردد. کلمات کلیدی می‌بایست به ترتیب حروف الفبا درج شوند. برای نمونه به مثال زیر توجه شود.

 

Extraction of anti-cancer triterpenoids (betulinic acid and betulin) from the birch bark-inhabiting lichen (Ramalina sinensis Jatta)

 

Jamileh Nazari1, Vahideh Payamnoor2*, Mohammad Reza Kavosi3 and Jahanbakhsh Asadi4

 

 

1- Ph.D. student of Sylviculture and Forest Ecology, Faculty of Forestry, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran

2- Associate Professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran

3- Associate Professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran

4- Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

  

Corresponding author E-mail: [email protected]

 

 

 

Abstract

 

Lichens are small environments containing two fungus and algae symbiosis. They are one of the richest sources of natural ingredients with anti-tumor, antibiotic, and antioxidant properties, some of which are used as drugs and for the treatment of certain diseases. This research was aimed to identify and determine the amount of betolin and betulinic acid as well as evaluation of the antioxidant activity of lichen Betula pendula Roth. Roth. and its symbiotic fungus. It was found that the lichen isolated from the bark of birch contained bioactive compounds entitled Raminalina sinensis. The symbiotic fungus (Arthrinium arundinis) was detected by the molecular method. This fungus belongs to the ascomycetes, registered for the first time in the NCBI website with MG198621 code. In the extract of lichen and its symbiotic fungus, the amount of betulinic acid and betulinic acid was determined using HPLC. Betulinic acid and betulin, belonging to the terpenes, are known as a strong anticancer agent. The mentioned ingredients were significantly found in the lichen tissue (2.17 and 0.075 percent, respectively) and in its symbiotic fungus A. arundinis (1.6 and 0.025 percent, respectively). In this way, the lichen and its symbiotic fungus are introduced for the first time as new sources containing these two active ingredients. Measurement of antioxidant properties of lichen extract and its symbiotic fungus was examined by methanol and ethanol solvents. It was found that the lichen extract and the symbiotic fungus, besides having alternative metabolites, have antioxidant properties, which are able to remove toxic free radicals. These results could have valuable effects in medicine and industry.

 

Keywords: Antioxidant, betulinic acid, botulin, lichen      

 

 

 

پ- فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان

 

این فایل باید حاوی کلیه مطالب مقاله بدون درج مشخصات نویسندگان به فارسی (در ابتدای مقاله) و انگلیسی (در بخش چکیده انگلیسی) است.

 

ت- فرم واگذاری حق انتشار مقاله

 

لازم است فرم ذیل به صورت یک فایل جداگانه تکمیل و در سایت مجله بارگذاری شود.

 

 

فرم واگذاری حق انتشار مقاله

بدینوسیله تایید می‌گردد این مقاله تحت عنوان " ............................................................................................................"

نتیجه یک فعالیت پژوهشی جدید و نوین بوده و تا کنون در هیچ نشریه‌‌ی داخلی و خارجی چاپ نگردیده است و یا در حال بررسی و داوری در هیچ نشریه یا مجله دیگری نیست. همچنین تعهد می‌نمایید تا مشخص شدن وضعیت مقاله در مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی از ارسال آن به سایر مجلات خودداری گردد. در غیر اینصورت مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی مجاز است از ادامه بررسی این مقاله خودداری نماید.

 

 

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امضاء

نویسنده مسئول

 

 

 

 

 

 

نویسنده اول

 

 

 

 

 

 

نویسنده دوم

 

 

 

 

 

 

نویسنده سوم

 

 

 

 

 

 

نویسنده چهارم

 

 

 

 

 

 

نویسنده پنجم