اهداف و چشم انداز

به نام خداوند جان و خرد

متابولیت‌های  گیاهان دارای کاربردهای بسیار متنوع و با ارزش بالای اقتصادی در بخش‌های مختلف صنایع غذایی و قندی، چاشنی‌ها، عطرسازی، صنایع تبدیلی، پزشکی و داروسازی و همچنین صنایع تبدیلی هستند. در این راستا مجله پژوهش در متابولیت‌های گیاهی تلاش دارد با انتشار نتایج تحقیقات پژوهندگان علوم گوناگون در پیوند با متابولیت‌های گیاهی، مانند: گیاهان دارویی و معطر، زراعت، باغبانی، گیاه‌پزشکی، اصلاح نباتات، ژنتیک، سیستماتیک گیاهی، زیست‌شناسی (علوم گیاهی، بیوشیمی)، داروسازی، صنایع غذایی، شیمی، اکولوژی و فارماکوگنوزی (Pharmacognosyزمینه لازم را برای تبادل یافته‌های علمی جدید در پیوند با متابولیت‌های گیاهی را فراهم سازد.