اهداف و چشم انداز

به نام خداوند جان و خرد

متابولیت‌های ثانویه گیاهی دارای ارزش بالای اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت و داروسازی هستند. در این راستا مجله پژوهش در  متابولیت‌های ثانویه گیاهی تلاش دارد با انتشار نتایج تحقیقات پژوهندگان علوم گوناگون در پیوند با متابولیت‌های ثانویه گیاهی، مانند: گیاهان دارویی و معطر، زراعت، باغبانی، گیاه‌پزشکی، اصلاح نباتات،  ژنتیک، سیستماتیک گیاهی، زیست‌شناسی (علوم گیاهی، بیوشیمی)، داروسازی، صنایع غذایی، شیمی، اکولوژی و فارماکوگنوزی (Pharmacognosy) زمینه لازم را برای تبادل یافته‌های علمی جدید در پیوند با متابولیت‌های ثانویه گیاهی را فراهم سازد.