ترکیبات اسانس کموتیپ جدید گونه Thymus migricus Klokov&Desj-shost از استان آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 5-10

یوسف ایمانی دیزج یکان؛ اکبر عبدی قاضی جهانی


ارزیابی اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس مشگک (Ducrosia anethifolia) منطقه خور (لارستان، استان فارس)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 17-25

فاطمه برنا؛ مختار حیدری؛ عالیه السادات رفعت حقیقی


بررسی کاربرد آرد ارزن و صمغ شاهی بر ویژگی‏های کیفی و ماندگاری دونات حاوی اسانس سیاه‏دانه

دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 25-41

زهرا شیخ الاسلامی؛ بهاره صحرائیان؛ مهدی کریمی


بررسی ترکیب شیمیایی محتوای اسانس برگ در یاس بنفش گرمسیری (Cornutia pyramidata L.)

دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 43-50

مژگان زنگنه؛ نسرین فراست؛ آزاده عیدی زاده؛ عادل پشت دار